ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Проаналізовано основні напрями діяльність членів польських партій і громадських організацій на Півдні України на початку ХХ ст. Висвітлено діяльність польських соціалістичних сил у регіоні. Охарактеризовано вплив польських громадських організацій на розвиток національної самосвідомості поляків Півдня України.

Проанализировано основные направления деятельности членов польских партий и общественных организаций на Юге Украины в начале ХХ в. Освещено деятельность польских социалистических сил в регионе. Охарактеризовано влияние польских общественных организаций на развитие национального самосознания поляков Юга Украины.

General trends of the activity of Polish political parties and public organizations in the South of Ukraine at the beginning XX century have been analyzed. The activity of the Polish socialist entities has been described. The influence of Polish social organizations on the process of the development of Pole's national consciousness in the South of Ukraine has been characterized.

Читать далее...
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове