Як змінити свій характер

«Скільки людей - стільки й характерів», - часто повторюємо ми. І це дійсно так, двох однакових людей немає і навіть близнюки, настільки вони однакові на перший погляд, на другий виявляються зовсім різними людьми. Люди мають різні системи цінностей, захоплення, принципи та світогляду, по-різному реагують на зовнішні подразники. Характер людини обумовлює його вчинки, з яких і складається життя. Ми пропонуємо вам разом простежити, з чого складається характер і чи можна змінити його.

Характер людини - що ж це?


Вчені психологи називають характером індивідуальне поєднання тих властивостей особистості, які проявляються у вчинках людини і визначають його ставлення до навколишнього середовища.

У перекладі з грецької слово «характер» - Charakter - означає «відбиток», «карбування». Вже з самої назви видно, що в усі століття характер розглядався як стійка система особливостей особистості людини, такий своєрідний внутрішній стрижень, на який як кільця нанизуються інші властивості.

Як змінити свій характер


Характер тісно пов'язаний з темпераментом людини та її здібностями. У якійсь мірі він є однією зі складових частин характеру, тому що обумовлює форму прояву реакцій людини, динаміку її психічних процесів. Тип темпераменту змінити не можна, але людина з сильною волею може контролювати і коригувати його негативні риси. Поняття здібностей теж входить у визначення характеру. Наприклад, розвиваючи здатність до праці, ми одночасно розвиваємо працьовитість, як рису характеру.
Типи темпераменту, як правило, успадковуються дитиною від одного з батьків. Але темперамент це тільки база для виховання різних рис характеру. Наприклад, можна виховати наполегливість і в холерика, і у флегматика, але проявлятися він буде в кипучої активності у одного і методичної роботі в іншого. Характер не є природженим і незмінною властивістю, він формується під впливом життєвого досвіду, виховання, навколишнього середовища.

Є галузь психології, присвячена вивченню характеру людини. Вона називається характерологія. В окрему дисципліну характерологія виділилася не так давно, але вже в давні часи робилися спроби вивчення та прогнозування характеру людини. Так, наприклад, вивчення впливу імені людини на її характер, підбір сприятливих поєднань імені та по батькові. Фізіогноміка - вчення про зв'язок зовнішності людини і його характеру. Навіть графологію, науку, яка встановлює зв'язок почерку людини і його характеру, теж можна віднести до однієї з предтеч характерології.


Риси характеру


У характері кожної людини можна виділити загальні групи рис. Різні вчені пропонують різний розподіл рис характеру на групи. Класифікацій безліч, від вузькоспеціальних до науково-популярних. Одним з найбільш наочних способів розподілу на групи є система Б.М. Теплова.
У першу групу цей учений виділив загальні риси характеру, ті, які є психічною основою особистості. Це такі якості як принциповість, чесність, мужність і, природно, їхні антиподи: малодушність, нещирість.
У другу групу входять ті риси характеру, в яких виявляється ставлення людини до інших людей. Тобто товариськість і замкнутість, доброта і недоброзичливість, уважність і байдужість.
Третю групу рис характеру становлять ті риси, які виражають ставлення людини до самої себе. Саме до цієї групи відносяться гордість і зарозумілість, марнославство, зарозумілість і почуття власної гідності, адекватна гордість.
Четверта велика група рис відбиває ставлення людини до праці. Працьовитість і лінь, страх труднощів і наполегливість в їх подоланні, активність і безініціативність входять в цю групу.
У типологіях рис характеру інших учених варто виділити дві дуже важливі групи рис характеру, нормальні і аномальні. До нормальних ставляться ті риси, які притаманні психічно здоровим людям, а до аномальних - риси людей із захворюваннями психіки.

Як змінити свій характер


Цікаво те, що однакові риси характеру можуть ставитися і до нормальних, і до аномальних. Вся справа в тому, якому обсязі вона виражена в характері тієї чи іншої людини. Наприклад, підозрілість може бути абсолютно здоровою, але при її домінуванні можна говорити про параною.

Розібравшись з основними виділяємими групами рис характеру, резонно було б перейти до типології характерів. Але тут у сучасній психології немає загальної класифікації. Та і як можна класифікувати характери при тому багатстві сполучуваності їх рис у різних людей? Тим не менш, такі спроби робилися вченими дуже давно.

Як змінити свій характер


Наприклад, є поділ характерів по їх домінуючим вольовим і емоційним якостям. У результаті виділяють вольовий тип характеру (дієвий, з домінуючою волею), емоційний (керується емоційним фоном) і розумовий (тверезомисляча, що спирається на доводи розуму).

У свій час німецький лікар-психіатр Кречмер класифікував людей по додаванню і висловив гіпотезу, що людям певної конституції властиві й певні риси характеру.
Так астенікам, людям худорлявої статури, з тонкими кістками і слабкими мускулами, властива слабка емоційність, любов до філософії та самоаналізу, схильність до самотності.
Людям атлетичного типу (середній або високий зріст, широка грудна клітка, відмінна мускулатура) властиві сильна воля, наполегливість і навіть упертість.
Третій тип конституції - пікніческий, його відрізняє середній ріст, добре розвинена жирова тканина, слабкі м'язи. Люди цього типу емоційні, прагнуть отримувати від життя задоволення.
І хоча пізніше ця типологія характерів була визнана не повністю вірною, зерно істини в ній є. Люди, з певною будовою тіла частіше страждають подібними нервовими розладами. Тип конституції людини є вродженим, на нього впливає генетичний чинник, який також обумовлює деякі недуги. Що й робить гіпотезу про загальні риси характеру вірогідною. Ми ще раз підкреслимо, що мова йде виключно про деякі риси, а не про характер повністю.


Формування характеру


Характер людини дещо змінюється протягом усього його життя. Ці зміни протікають найчастіше не усвідомлено, але іноді людина свідомо міняє якісь риси. Але основні, базисні риси, закладаються ще в далекому дитинстві і можна з упевненістю стверджувати, що до 5-6 років дитина вже має свій власний характер. Вже до другого року життя дитина демонструє вольові риси характеру, а до 3-4 років формуються ділові риси. Явні ознаки комунікативних рис характеру виявляються до 4-5 років, коли дитина починає брати активну участь у групових рольових іграх.

Як змінити свій характер


У цей віковий період на характер дитини найсильніший вплив надають дорослі, то, як батьки звертаються з малям. Якщо батьки приділяють увагу дитині, розмовляють з ним і цікавляться його бажаннями, то у такої дитини найімовірніше розвинеться довіра до людей, товариськість і життєрадісність. В іншому випадку вірогідна поява таких рис як замкнутість, закритість.

У шкільні роки продовжується формування характеру дитини, але в молодших класах пріоритетним є думка батьків і вчителів, а в середніх класах більший вплив на характер складають однолітки. У старших класах картина знову міняється: думка дорослих знову стає більш вагомим. Але вплив старших стає більш опосередкованим, повагою людини як особистість і самооцінкою молодої людини. Також у цей період більший вплив на характер людини набувають засоби масової інформації.
Надалі зміни характеру будуть складатися з подій особистого життя, зустрічей з яскравими харизматичними особистостями, а також під впливом вікових змін. Найпомітнішими з останніх є зміни характеру особистості в старшому віці. У 50 років людина виявляється як би на стику минулого і майбутнього. Йому вже не властива звичка будувати плани й жити майбутнім, але ще рано вдаватися до спогадів. Після 60 років починається новий етап у житті людини, коли минуле і сьогодення набувають особливу цінність. Виявляються такі риси характеру як неквапливість, розміреність. Також дещо змінює характер і починаються проблеми зі здоров'ям.


Як змінити свій характер


Як правило, нові риси характеру найбільш швидко і повно проявляються в людині, якщо вони схожі з вже існуючими. Після тридцятирічного віку кардинальні зміни характеру відбуваються вкрай рідко. І все ж змінюватися ніколи не пізно.
Людина завжди може змінити риси характеру, які йому не подобаються. Для цього існують безліч методик, але всі вони базуються на одному: бажання змінитися повинно бути внутрішнім і усвідомленим.

Як змінити свій характер


Хорошим помічником у зміні характеру стане системний підхід. Випишіть на окремий листочок риси характеру, від яких ви хочете позбутися. Напроти кожної риси напишіть, в чому вона проявляється. Знаючи це, вам буде легше контролювати себе і не допускати неприємних вам дій. Характер людини створюється довго, і збиваються неприємні риси складно, це вимагає кропіткої і тривалої праці. Але це не неможливо і особливу складність представляє буквально перший тиждень. Коли контроль над проявом «темної» сторони вашого характеру перейде у звичку, стежити за своєю поведінкою стане значно легше. І дуже скоро те, що вам не подобалося у вашому характері, перестане ускладнювати вам життя і спілкування з близькими.

Наприклад, вашою негативною рисою є гнівливість. Вона проявляється в тому, що ви, не дослухавши співрозмовника, встигаєте нагрубити йому. Вам варто почати контролювати свої дії: спробуйте дослухати співрозмовника до кінця, порахуйте до п'яти або десяти, перш ніж сказати різкість.

Також хороші результати у зміні свого характеру дає зразок для наслідування. Вибравши якийсь зразок (їм може бути як реальна, так і вигадана особа), ви починаєте рівнятися на нього. І запитуєте себе, як би він вчинив на вашому місці. Копіюючи бажану манеру поведінки, ви також будете виробляти у себе правильні звички і мінімізуєте прояву негативних рис характеру. Тут Ми зробимо лише таке зауваження: не намагайтеся скопіювати чиюсь поведінку в точності, як вона є, поверхово. Та й навряд чи у вас це вийде. Потрібно розуміти, що ви по-своєму індивідуальні, а тому деяка риса буде проявлятися зі своїм властивим тільки вам відтінком.

Наприклад, ви хочете бути таким же твердим у спілкуванні з клієнтами, як і ваш колега по роботі. Це зовсім не означає, що ви повинні в точності копіювати його дії. Тобто якщо вам з боку бачиться, як ваш колега незворушно й упевнено спілкується з кожним з клієнтів, то, слідуючи йому, кілька неправильно надягати «маску незворушності й упевненості», повністю наслідуючи його міміці та інтонації. Вірніше, тільки цього буде недостатньо. Краще, якщо ви ще й спробуєте розібратися, за рахунок чого йому вдається бути таким. Напевно, ваш колега добре розбирається у своєму питанні, володіє великим словниковим запасом і це додає йому впевненості в розмові. Можливо, він більш адекватно реагує на критику, відсіваючи особисті, які-небудь необґрунтовані претензії і виділяючи лише дійсно проблемні моменти, тим самим уникаючи непотрібних суперечок і конфліктів. Тобто ви повинні розкласти по поличках характер людини, який служить для вас зразком для наслідування, і постаратися виробити ці якості в собі.

Неважливо, якою системою виправлення себе ви скористаєтеся. Важливо, щоб ви щиро хотіли змінитися на краще, тоді для вас не буде нічого неможливого. Пам'ятайте, що немає межі досконалості, розвивайте в собі все найкраще, а Ми бажаємо вам у цьому успіху!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам Зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Добавить
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове