Політична діяльність П. Орлика в «бендерський» період (1709-1714)

Шведсько-українська поразка під Полтавою дала можливість Москві стати в ряди першорядних європейських держав. Карл ХІІ планував спонукати Туреччину до війни з Росією. В основу його планів лягла думка про співпрацю Півночі з Півднем, Швеції з Туреччиною.

Читать далее...

Пилип Орлик у Бендерах. Вибори гетьмана

Після поразки шведсько-українського війська під Полтавою почалася нова доба політичної української еміграції. Шведська армія відійшла до Переволочної і мусила, через бездарність генерала Левенгаупта, якому Карл ХІІ доручив командування, капітулювати. Ранений, ще за кілька днів до Полтавської битви, Карл ХІІ переправився на правий бік Дніпра і взяв з собою не більше 15 000 шведів, переважно таких, які не були здатні до активних воєнних операцій (хворих і ранених).

Читать далее...

Третя доба української політичної еміграції в ХVIII ст.

Початок XVIII ст. ознаменувався новою політичною еміграцією. Це була доба після Полтавської битви (27.06.1709 року), яка закінчилась поразкою українсько-шведської армії. Гетьман Мазепа і його канцлер Пилип Орлик разом із шведським королем Карлом ХІІ і з частиною військом козацьким, змушені були у липні 1709 році емігрувати до Бендер.

Читать далее...

Друга доба української політичної еміграції

Більш активно себе виявила українська політична еміграція в добу Козаччини. Перші вістки про козаків записані в хроніках і літописах уже в 1492 році, хоч тепер початок козаччини датують 1490 роком.

Читать далее...

Перша доба української політичної еміграції в Князівські часи

Початки української політичної еміграції слід шукати в сивій давнині, в князівських часах, коли Князь Володимир Великий створив Українську Державу, яка була найсильнішою державою за всі часи її існування. Князь розумів, що тільки в єдності сила Держави. А тому він повернув усі завойовані землі, об’єднав їх, і вся Україна повинна була йому коритися

Читать далее...

ПЕТРО ШЕЛЕСТ: ПОЧАТОК ПОЛІТИЧНОЇ КАР’ЄРИ

У статті висвітлюються окремі епізоди біографії партійного лідера Української РСР Петра Юхимовича Шелеста. Проводиться аналіз діяльності українського політика на посаді першого секретаря Київського обкому КПУ в 1957‐1962 роках, його політичну лінію в період «хрущовської відлиги».

В статье освещаются отдельные эпизоды биографии партийного лидера Украинской ССР Петра Юхимовича Шелеста. Проводится анализ деятельности украинского политика в должности первого секретаря Киевского обкома КПУ в 1957‐1962 годах, его политическую линию в период «хрущевской оттепели».

The article reveals particular biography episodes of the Ukrainian RSR party leader Petro Jukhymovych Shelest. The analysis of the Ukrainian politician activity on the position of the First Secretary of the KPU Kyiv obkom in the 1957‐1962 years, and his political way in the Khruschov’s Thaw years.

Читать далее...
< сюда  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   туда >
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове