Роздуми про чоловічі походеньки

Роздуми про чоловічі походеньки


Читала я тут недавно одкровення одного чоловіка років так близько сорока, в яких він описував своє невдале особисте життя. Якщо коротко, то суть розповіді в тому, що після восьми років спільного подружнього життя, поцупила його з родини жінка. Погралась з ним і кинула. І залишився він, бідолаха, не при справах. Без сім'ї, без любові, один і нікому не потрібний. Вгадайте, хто винен в його поневіряннях? Ну, звичайно ж, жінки. Саме вони зробили його нещасним, від них все зло в цьому світі.

Читать далее...

Переробити або створити?

Переробити або створити?


Напевно, немає жодної заміжньої жінки на цій планеті, яка могла б сказати, що її чоловік абсолютно ідеальний, на всі 100% і навіть більше. І це буде чистою правдою, тому що ідеальних людей немає в принципі, так само, як і ідеальних партнерів. Кожен з нас має поряд з масою достоїнств ще й масу недоліків. Деякі з ними миряться і уживаються. А ось деякі хочуть внести корективи і переробити свого чоловіка, підлаштувати його під себе.

Читать далее...

5 кроків до сімейного щастя

5 кроків до сімейного щастя


Кожна жінка мріє про сімейне щастя, і в неї в запасі завжди є кілька методів, що дозволяють його досягти. Тільки чомусь деколи ефект виходить зовсім інший, радикально протилежний. У чому причина? Може, чисто випадково, ви користуєтеся методами, які прирікають вас, стати нещасною?

Читать далее...

Чи любимо ми вухами

Чи любимо ми вухами


Ця стаття в першу чергу присвячується тим чоловікам, які вважають, що жінка любить вухами і тільки ними. І помиляються, причому дуже сильно.

Читать далее...

Ласощі від чоловіків

Ласощі від чоловіків


Вважається, що чоловіки - це кращі кулінари. Що готують вони краще, ніж жінки, і будь-які, навіть найпростіші страви виходять у них шедевральними і неймовірно смачними. Це дійсно так, але чому?

Читать далее...

Короткий чоловічий гороскоп

Короткий чоловічий гороскоп


Всім привіт! Час плине, і нам неодмінно потрібно закохатися в того, чиє серце ще не зайняте. Або придивитися уважніше до своїх обранців тим, хто вже знайшов свою другу половинку, знайти в них щось нове і обов'язково хороше.
До речі, навіть тим, хто не вірить гороскопам, я раджу прочитати цю статтю до кінця, і ви зрозумієте, що іноді вони (гороскопи) все ж бувають праві.

Читать далее...

ПЕТРО ІВАНОВИЧ ЛЯЩЕНКО: ТАЄМНИЦІ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО

ПЕТРО ІВАНОВИЧ ЛЯЩЕНКО: ТАЄМНИЦІ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО


Автор наводить архівні дані щодо невідповідності фактичним даним загальноприйнятої офіційної дати народження та періоду навчання відомого дослідника історії народного господарства Петра Івановича Лященка. Здійснено спробу вияснити обставини, які змусили науковця вдатися до викривлення та приховування деяких епізодів власної біографії.

Автор приводит архивные свидетельства относительно несоответствия фактическим данным общепринятой официальной даты рождения и периода обучения в Санкт‐Петербургском университете известного исследователя истории народного хозяйства Петра Ивановича Лященка. Предпринята попытка установить обстоятельства, которые подтолкнули ученого исказить и скрыть некоторые эпизоды собственной биографии.

The author adduces the archival evidences of the discrepancy to the factual record in the generally accepted official date of birth and the education period in the St. Petersburg University of the noted national economy history researcher – Peter Ivanovych Lyaschenko. An attempt is made to find out the circumstances which pushed the scholar to misrepresent some episodes of own biography.

Читать далее...

ІСТОРИЧНА НАУКА ЗА ПРОФЕСОРОМ БЕРНГЕЙМОМ: non multa, sed multum*

Автор, використовуючи матеріали досліджень німецького професора Бернгейма та сучасних українських і російських вчених, підіймає проблеми концептуально‐теоретичного та практично‐гуманітарного рівня сьогоденної історичної науки.

Автор, используя материалы исследований немецкого профессора Бернгейма и современных украинских и российских учёных, подымает проблемы концептуально‐теоретического и практически‐гуманитарного уровня теперешней исторической науки.

Taking as a basis the investigations materials of German professor Berngeym and modern Ukrainian and Russian scholars, the author explores the nowadays science problems of conceptually‐theoretical and practically‐humanitarian levels.

Читать далее...

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ РЕПРЕСОВАНОГО КРАЄЗНАВСТВА: ДО БІОГРАФІЇ МИКОЛИ ЕРНСТА

До наукового обігу вводиться невідоме раніше листування відомого кримознавця, археолога Миколи Ернста до його брата – визначного діяча українського музеєзнавства, організатора пам’яткоохоронної справи Федора Ернста. Корпус епістолярію був виявлений і атрибутований професором А.А. Непомнящим, і є цікавим джерелом у вивченні розвитку науки на території Кримського півострову в 20‐х роках ХХ ст., зокрема – історії Таврійського університету й біографій діячів науки у Криму вказаного часу.

В научный оборот вводится неизвестный ранее корпус архивных биографических документов крупного крымоведа, археолога Николая Эрнста. В том числе его письма к брату – крупному деятеля музееведения Украины, организатору памятникоохранительной работы Федору Эрнсту. Эпистолярный корпус был выявлен и атрибутирован профессором А.А. Непомнящим. Письма являются интересным источником о развитии науки на полуострове в 20‐е годы ХХ в., истории Таврического университета, биографии деятелей науки.

In the scientific turnover is introduced the earlier unknown collection of letters written by an archaeologist and a prominent expert on the Crimean Studies – Nikolay Ernst. In particular the letters to his brother Fedor Ernst, who was an eminent figure in Ukrainian museology and also an organiser of the archaeological sites’ protective campaign. This collection was brought to light by professor A.A. Nepomnyaschiy. The letters are considered to be an interesting source giving an outlook on the science development of the peninsular in the 20‐s of the XX century, also recollecting the Taurida University history and some biographies of scholars.

Читать далее...

РЕЛІГІЙНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ПРОТИ ПОЛІТИКИ РУМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ

У статті розглядаються характерні моменти церковно‐релігійного життя Південної Бессарабії у передвоєнне десятиліття. Відображено, яким чином слов’янське населення краю протистояло спробам румунської влади і церкви позбавити його права на віросповідання та богослужіння рідною мовою.

В статье рассматриваются характерные моменты церковно‐религиозной жизни Южной Бессарабии в предвоенное десятилетие. Отражено, каким образом славянское население края противостояло попыткам румынской власти и церкви лишить его права на вероисповедание и богослужение на родном языке.

In the article the typical moments of South Bessarabia church‐religious life are shown. It is displayed the way Slavonic population of the territory resisted the attempts of Romanian authorities and church to deprive it the right on religion and divine service in the native language.

Читать далее...
< сюда  1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  туда >
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове